facebook.com/limenikonews. Από το Blogger.
Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Ολα τα νέα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε ένα blog ..
.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ για την αποσυμφόρηση των νησιών Αιγαίου μετά από Ερώτηση του Νότη Μαριά

Αποτέλεσμα εικόνας για κεντρα υποδοχης προσφυγωνΠράσινο φως για μερική αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου που έχουν κυριολεκτικά κατακλειστεί από χιλιάδες πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες άναψε η Κομισιόν απαντώντας σε σχετική Γραπτή Ερώτηση που είχε καταθέσει στην Ευρωβουλή στις 18/10/2016 ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Καθηγητής Νότης Μαριάς.
Σύμφωνα με την Κομισιόν αυτό μπορεί να γίνει αφενός μεν με επιστροφές στην Τουρκία  όσων δεν δικαιούνται ασύλου και αφετέρου με μεταφορά στην ηπειρωτική Ελλάδα των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλά και όσων οι αιτήσεις ασύλου έχουν κριθεί αποδεκτές. 
Ταυτόχρονα η Κομισιόν για άλλη μια φορά επισημαίνει με νόημα ότι «οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να επεκταθούν σύντομα» γεγονός που αναμένεται να κορυφώσει τις αντιδράσεις των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας οι οποίοι με κάθε ευκαιρία επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες.
Στην Γραπτή  Ερώτησή του ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής αφού επισήμανε ότι «στα hotspots των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου εκδηλώθηκαν βίαια επεισόδια που οδηγούν σε δυσφήμιση των παραπάνω νησιών και συνακόλουθα σε μείωση του τουρισμού, ενώ επιπλέον απειλούν την ασφάλεια των νησιωτών» ζητούσε από την Κομισιόν την «άμεση αποσυμφόρηση των κέντρων πρώτης αποδοχής του Ανατολικού Αιγαίου με ταυτόχρονη δρομολόγηση της μετεγκατάστασης των εκεί προσφύγων σε άλλες χώρες της ΕΕ». 
Απαντώντας στις 16/1/2017 εκ μέρους της Κομισιόν ο κ. Δ. Αβραμόπουλος επισήμανε ότι «η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα και την Ιταλία» πλην όμως «η εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspots) σε ένα κράτος μέλος εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του οικείου κράτους μέλους».
Επιπλέον «η σταθερή – αν και σημαντικά μειωμένη – ροή αφίξεων και ο βραδύς ρυθμός επιστροφών ασκεί ολοένα αυξανόμενη πίεση στις δυναμικότητες υποδοχής των υπερπλήρων κέντρων πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα. Η κατάσταση μπορεί να αμβλυνθεί μόνο με τη μείωση του αριθμού των ατόμων που πρέπει να παραμείνουν στα νησιά».
Και ο κ. Αβραμόπουλος συνέχισε επισημαίνοντας ότι «αυτό προϋποθέτει την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των επιστροφών στην Τουρκία των ατόμων εκείνων των οποίων η αίτηση ασύλου θεωρείται αβάσιμη ή απαράδεκτη. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να επεκταθούν σύντομα. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται αποδεκτές θα πρέπει επίσης να μεταφέρονται επειγόντως σε ειδικές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα». 

Το πλήρες κείμενο της Απάντηση Αβραμόπουλου στην Γραπτή Ερώτηση του Νότη Μαριά έχει ως εξής:
«EL
E-006374/2016
Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16.1.2017)
Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα και την Ιταλία[1], καθώς και σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης[2], οι οποίες περιλαμβάνουν μέτρα που έχουν υλοποιηθεί και προταθεί για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης, καθώς και της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας[3].
Η εφαρμογή της προσέγγισης των κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspots) σε ένα κράτος μέλος εμπίπτει κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του οικείου κράτους μέλους. 
Η σταθερή – αν και σημαντικά μειωμένη – ροή αφίξεων και ο βραδύς ρυθμός επιστροφών ασκεί ολοένα αυξανόμενη πίεση στις δυναμικότητες υποδοχής των υπερπλήρων κέντρων πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα. Η κατάσταση μπορεί να αμβλυνθεί μόνο με τη μείωση του αριθμού των ατόμων που πρέπει να παραμείνουν στα νησιά. Αυτό προϋποθέτει την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου σε όλα τα επίπεδα, ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση των επιστροφών στην Τουρκία των ατόμων εκείνων των οποίων η αίτηση ασύλου θεωρείται αβάσιμη ή απαράδεκτη. Οι εγκαταστάσεις υποδοχής θα πρέπει να επεκταθούν σύντομα. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις κρίνονται αποδεκτές θα πρέπει επίσης να μεταφέρονται επειγόντως σε ειδικές εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική χώρα. 
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, ο συντονιστής της ΕΕ για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας έχει εκπονήσει κοινό σχέδιο δράσης από κοινού με τις ελληνικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται στην τελευταία έκθεση για την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, που εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Το εν λόγω σχέδιο συντάχθηκε για να αναγνωριστούν οι πρόσθετες προσπάθειες που απαιτείται να καταβληθούν από όλες τις πλευρές: από την Ελλάδα, τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, την Επιτροπή και τους διεθνείς οργανισμούς (τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες), προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και, ιδίως, να μειωθεί η πίεση που ασκείται στα ελληνικά νησιά.  

________________________________________
[1]     COM(2015) 490 final, COM(2015) 510 final, COM(2015) 678 final, COM(2015) 679 final, COM(2016) 85 final.
[2]     Η τελευταία έκθεση εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016: COM(2016) 791 final. Προηγούμενες εκθέσεις: COM(2016) 720 final, COM(2016) 165 final, COM(2016) 222 final, COM(2016) 360 final, COM(2016) 416 final, COM(2016) 480 final, COM(2016) 636 final.
[3]     COM(2016) 231 final, COM(2016) 349 final, COM(2016) 634 final, COM(2016)792 final.

read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ Σοκ από τον φετινό ΕΝΦΙΑ λόγω φουσκωμένων αντικειμενικών

Εμπλοκή έχει προκύψει με τη διόρθωση των αντικειμενικών αξιών στις τέσσερις περιοχές που αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλαγή η οποία
αποτελεί πρόκριμα για τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος των αντικειμενικών που προβλέπει το μνημόνιο. Αν και η απόφαση του ΣτΕ προβλέπει ότι οι αξίες στις τέσσερις περιοχές θα έπρεπε να διορθωθούν έως το τέλος του περασμένου έτους, ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε και δεν φαίνεται να έρχεται σύντομα η διόρθωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τέσσερις δήμοι ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Μαΐου 2016 σύμφωνα με την οποία οι αντικειμενικές αξίες δεν είχαν αλλάξει επειδή η τιμή ζώνης σε αυτές ήταν πάνω από 4.050 ευρώ. Πρόκειται για τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, το Νέο Βουτζά και τους Δελφούς. Το ΣτΕ έκρινε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη για την απόφαση οι πραγματικές συνθήκες στην αγορά ακινήτων, ζητώντας εμμέσως πλην σαφώς από το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε μείωση των αντικειμενικών. Μάλιστα, έθεσε και προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Με δεδομένο ότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση τις αξίες που ισχύουν την 1η κάθε έτους, ο υπολογισμός του φόρου για το 2016 τουλάχιστον σε αυτές τις τέσσερις περιοχές θα γινόταν με τις νέες αξίες. Επιπλέον, οι αλλαγές σε αυτές τις περιοχές θα αποτελούσαν και τον πιλότο για τη συνολική αναμόρφωση των αντικειμενικών με την καθιέρωση νέων τιμών που θα είναι ευθυγραμμισμένες με τις εμπορικές αξίες. Η αλλαγή αυτή αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση που πρέπει να εκπληρωθεί έως τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, όλος ο σχεδιασμός αυτός προχωρά με ρυθμό χελώνας. Στο υπουργείο Οικονομικών έχει συσταθεί επιτροπή για να αναμορφώσει τις αντικειμενικές αξίες στις τέσσερις περιοχές, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη συλλογή στοιχείων για τις εμπορικές αξίες με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το ΥΠΟΙΚ να μην συμμορφώνεται με απόφαση του ΣτΕ.

Παράλληλα, ενώ έχουν συσταθεί επιτροπές για την αναμόρφωση συνολικά του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, και αυτός ο σχεδιασμός προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς διότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και εμπόδια. Κατ’ αρχάς δεν υπάρχουν αξιόπιστες και ολοκληρωμένες πηγές δεδομένων για τις εμπορικές αξίες στην κτηματαγορά.
Αυτή τη στιγμή γίνονται αγοραπωλησίες σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές που αν θεωρηθούν εμπορικές και για εφορία τότε θα υπάρξει μια σειρά από παρενέργειες, όπως για παράδειγμα η μεγάλη μείωση της αξίες του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων των τραπεζών  και η μείωση των εσόδων από τις μεταβιβάσεις, κληρονομιές ακινήτων κλπ.
Όλα τα παραπάνω δημιουργούν τον κίνδυνο τελικά οι αντικειμενικές αξίες να μην αλλάξουν ούτε φέτος και οι φορολογούμενοι να εξακολουθήσουν να φορολογούνται με βάση αξίες που είναι ακόμη και τριπλάσιες από τις εμπορικές.

του Σπύρου Δημητρέλη
capital.gr
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΠΟΑΣΥ - ΠΟΑΞΙΑ Συμπαράσταση στον αγώνα των Πυροσβεστών

shmata poasy-poaxia

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 200/4/221
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Οι Ομοσπονδίες μας με αφορμή την αυριανή πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος στην Αθήνα (πλατεία Ευαγγελισμού, ώρα 12.00), εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας Πυροσβεστών, να σεβαστεί η Κυβέρνηση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Σώματος και να μην προχωρήσει στο ξεσπίτωμα χιλιάδων συναδέλφων.

Τονίζουμε κι εμείς από την πλευρά μας, συμμεριζόμενοι τον προβληματισμό τους, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ανάγκη από προσλήψεις, έχει ανάγκη από ομογενοποίηση του προσωπικού του, έχει ανάγκη από αναβάθμιση των υπαλλήλων του με την εφαρμογή ενός σύγχρονου Βαθμολογίου κατωτέρων και όχι από οποιαδήποτε προσπάθεια κατάργησης του κανονισμού μεταθέσεων με απώτερο σκοπό την προσπάθεια νομιμοποίησης της αυθαιρεσίας και δη με μετακινήσεις πυροσβεστών προς τα αεροδρόμια που εξαγόρασε μια ιδιωτική εταιρία (Fraport).

Καλούμε τους αρμοδίους να εγκύψουν στα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι κι αυτοί άνθρωποι οικογενειάρχες με ανάγκες και υποχρεώσεις και όχι απρόσωπα όντα ενός μηχανισμού –δυνάστη των μελών του.

Με αισθήματα αλληλεγγύης, ενώνουμε τη φωνή διαμαρτυρίας μας και καλούμε όσους συναδέλφους και συναδέλφισσές μας μπορούν, να δώσουν το δικό τους παρών στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενισχύοντας ακόμα πιο πολύ τον αγώνα των συναδέλφων μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Για την Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.
             O Πρόεδρος                        Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης                 ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ Σ.Α. Μην παίζετε με τις ζωές των Ενστόλων

omospondies logo

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 200/4/220

Με εύλογη ανησυχία πληροφορούμαστε τις νέες δημόσιες δηλώσεις των στελεχών της κυβέρνησης για τα ειδικά μισθολόγια χωρίς ωστόσο να τυγχάνουμε υπεύθυνης ενημέρωσης αφού έως και σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί στο αίτημά μας για ενημέρωση και διάλογο, όπως επιτάσσουν το Σύνταγμα και οι νόμοι του Κράτους.Μετά και τις τελευταίες παραδοχές του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου Τόσκα, ότι το υπουργείο Οικονομικών προωθεί νέο μισθολόγιο με προτάσεις που προκαλούν και τις δικές του αντιρρήσεις (!!!), εκφράζουμε την έντονη αγανάκτησή μας και καλούμε για ακόμα μια φορά τον Πρωθυπουργό της Χώρας να βάλει τέλος στις ανησυχίες μας, δίνοντας σαφή εντολή στο οικονομικό του επιτελείο, να σταματήσει να παίζει με τις ζωές των ενστόλων.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν εκείνος που αναγνώριζε τις αδικίες και δεσμευόταν από το βήμα της Βουλής ότι δεν θα πρέπει να επηρεαστούν οι αμοιβές τους.

Όπως πληροφορούμαστε εξάλλου από τις ανακοινώσεις του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2016, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, δείχνουν ότι «το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.392 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2.270 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.983 εκατ. ευρώ».

Εφόσον η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αποδίδει καρπούς η οικονομική της πολιτική, οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ακριβώς έκανε και στην περίπτωση της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, και να δώσει τέλος στην αδικία των περικοπών που υπέστησαν όλοι οι ένστολοι με τα προηγούμενα μνημόνια, επαναφέροντας τους μισθούς στα επίπεδα του 2012.

Η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματός μας διότι αυτό δεν είναι συντεχνιακό. Είναι η αναγνώριση και ο οφειλόμενος σεβασμός σε αυτούς που χειμώνα καλοκαίρι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας στη χώρα μας, όταν μάλιστα η ελληνική πολιτεία πεισματικά αρνείται να αναγνωρίσει το λειτούργημα του ένστολου ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Χωρίς καμία διάθεση στείρας αντιπαράθεσης με τα κυβερνητικά όργανα, αναμένουμε να πράξουν το χρέος τους, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τυχόν προσπάθεια αιφνιδιασμού μας με την προώθηση και ψήφιση στη Βουλή, υπό τη μορφή του «κατεπείγοντος», επιζήμιων για τους ένστολους νομοθετικών διατάξεων, θα πέσει στο κενό.

Είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ.

Η σύγκρουση θα είναι αμείλικτη διότι και ο διάλογος δι' αλληλογραφίας έχει τα όριά του.

Οι Πρόεδροι


Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.

Ε.Α.Π.Σ.

Π.Ε.Α.Λ.Σ.


read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Aναβάθμιση της συνεργασίας του Λιμενικού Σώματος με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Aναβάθμιση της συνεργασίας του Λιμενικού Σώματος με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»Τη συνέχιση και περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ζήτησε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του εθελοντικού, μη κερδοσκοπικού Οργανισμού, Κώστα Γιαννόπουλο, με αφορμή την επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. 
Παρουσία του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Σταμάτιου Ράπτη, ο κ. Κουρουμπλής επισήμανε τις καλές σχέσεις και την παραδοσιακά πολύ καλή συνεργασία που έχει το Λιμενικό Σώμα με «To Χαμόγελο του Παιδιού», αλλά κυρίως τη διάθεση του Κώστα Γιαννόπουλου να προσφέρει κοινωνικό έργο. 
Ο κ. Γιαννόπουλος κατέθεσε τις πιο πρόσφατες λίστες που αναρτώνται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, ώστε να διευκολύνονται οι λιμενικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις εξαφάνισης, αλλά και ένα νέο εύχρηστο φυλλάδιο σε επτά γλώσσες, που μπορούν να δίνουν οι υπηρεσίες σε πρόσφυγες, κυρίως νεαρής ηλικίας.
Αναφέρθηκε επίσης σε μία προσφορά για ένταξη στις ελληνικές υπηρεσίες (ΕΚΑΒ), ειδικού ασθενοφόρου σκάφους παντός καιρού, που θα επιτρέπει την μεταφορά, αλλά και την περίθαλψη, σε επίπεδο ΜΕΘ, ασθενών από μικρά νησιά σε νησιά με νοσοκομεία και ζήτησε από το Λιμενικό Σώμα να εξετάσει το ενδεχόμενο πλαίσιο συνεργασίας.

www.dikaiologitika.gr
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

H ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ

Στο μικροσκόπιο τα πρόστιμα του ΚΟΚ -Ποια θα μειωθούν, ποια θα μείνουν στα ύψη [λίστα]
Υπό εξέταση βρίσκεται το ενδεχόμενο μείωσης των προστίμων του ΚΟΚ. Κάτι τέτοιο εξετάζεται σοβαρό από τα αρμόδια υπουργεία μιας και τα τσουχτερά πρόστιμα που είχαν θεσπιστεί με τη λογική του παραδειγματισμού, όπως φαίνεται δεν λειτούργησαν. 

Στόχος του νέου ΚΟΚ είναι, σύμφωνα με την Καθημερινή, να γίνει πιο... φιλικός προς τον παραβάτη, με μείωση σειράς προστίμων προκειμένου να είναι εναρμονισμένα με τις νέες οικονομικές συνθήκες, αλλά να είναι ρεαλιστικότερη η είσπραξή τους. 

Τα αποτελέσματα με την επιβολή προστίμων των 700 ευρώ ήταν αισθητά κατώτερα του αναμενόμενου, αφενός λόγω της ανικανότητας των οδηγών να τα καταβάλλουν, αφετέρου λόγω της έλλειψης προσωπικού της Τροχαίας να διεξαγάγει συστηματικούς ελέγχους, αλλά και η «χαρτογράφηση» από τους οδηγούς των σημείων SOS σε όλο το οδικό δίκτυο και οι ώρες που τα συνεργεία της Τροχαίας δραστηριοποιούνται. 

Τα μειωμένα πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ στηρίζονται στο ότι αν ο οδηγός πληρώσει για μία παράβαση –έστω και μικρότερο ποσό– την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτικός.

Τα πρόστιμα που βρίσκονται υπό αναθεώρηση: 

Παραβίαση STOP: 700 ευρώ.
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 700 ευρώ.
Αυτοσχέδιοι αγώνες (κόντρες): 700 ευρώ.
Αντικανονικό προσπέρασμα: 700 ευρώ.
Επικίνδυνοι ελιγμοί: 700 ευρώ.
Απόρριψη αντικειμένων που παρακωλύουν την κυκλοφορία ή καθιστούν ολισθηρό το οδόστρωμα (διαρροή ή πτώση φορτίου): 400 ευρώ.
Μη χρήση ζωνών ασφαλείας από οδηγό, επιβάτη, παιδιά κάτω των 12 ετών: 300 ευρώ.

Τα πρόστιμα που δεν θα μειωθούν: 
Κίνηση σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα: 350 ευρώ.
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας σε άλλους δρόμους με ταχύτητα άνω των 120 χλμ./ώρα: 350 ευρώ.
Οπισθοπορεία σε σήραγγα ή σε αυτοκινητόδρομο: 700 ευρώ.
Μη τήρηση υποχρεώσεων παραχώρησης προτεραιότητας σε οδικούς κόμβους: 350 ευρώ.
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: 200-2.000 ευρώ.
Εξοπλισμός εντοπισμού ή παρεμπόδισης συσκευών μέτρησης ταχύτητας: 2.000 ευρώ.

iefimerida.gr
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Σενάριο πολέμου στο Αιγαίο – Τι έβλεπε η CIA, τι συμβαίνει

Πόλεμο και μάλιστα με βαρύτατες απώλειες και για τις δύο πλευρές προέβλεπε η CIA. Το ερώτημα ήταν που θα υπάρξει σύρραξη, ενώ η πρόβλεψη ήδη εδώ και τρεις δεκαετίες ήταν ότι η ισορροπία δυνάμεων θα ανατραπεί υπέρ της Τουρκίας...
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΚΡΙΣΕΙΣ Ποιος ήταν ο κυρίαρχος των κρίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Ποιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος των κρίσεων; Χωρίς αμφιβολία ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Βαγγέλης Αποστολάκης. Όχι δεν υπήρχε φυσικά θέμα παραμονής  στη θέση του. Είναι κερδισμένος,γιατί όπως λένε όσοι γνωρίζουν τα πράγματα από μέσα, οι κρίσεις που ξεκίνησαν στις ΕΔ φέρουν την υπογραφή του.
Οι πηγές του Militaire.gr αναφέρουν ότι σχεδόν όλες οι επιλογές που έγιναν είναι εισηγήσεις του Α/ΓΕΕΘΑ που ο ΥΕΘΑ επικύρωσε.
Ο Α/ΓΕΕΘΑ μετά από 16 μήνες θητείας έχει επιβάλλει πλέον τις δικές του επιλογές σ΄ όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Αυτό είναι θετικό αλλά οπωσδήποτε αυξάνει και το ρίσκο του για τις επιλογές που έγιναν. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης ως Α/ΓΕΝ κυρίως,αλλά και ως Α/ΓΕΕΘΑ έχει δείξει ότι δεν διστάζει να ρισκάρει. Η υπόθεση των υποβρυχίων και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μένει να δούμε αν θα συνεχίσει να επιβεβαιώνει το ρητό που θέλει τους τολμηρούς να ευεργεντούνται και από την τύχη.
Ο Ναύαρχος Αποστολάκης έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του ΥΕΘΑ αλλά και του πρωθυπουργού τον οποίος κατά καιρούς ενημερώνει.

http://kranosgr.blogspot.gr/
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανασυγκρότηση της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα Πειραιά.

Αποτέλεσμα εικόνας για LIMANI PEIRAIAΈχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ Α΄ 281) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών
εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τo με ΑΠ: 4403/01/2017/04-01-2017 έγγραφο Κ.Λ. Πειραιά.
4. Το από 15-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης για την ανασυγκρότηση της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα
Πειραιά.
5. Το από 29-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης για την ανασυγκρότηση της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα
Πειραιά.
6. Το από 30-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης για την ανασυγκρότηση της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα
Πειραιά.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την ανασυγκρότηση της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα Πειραιά για την περιοχή ευθύνης της Λιμενικής Αρχής
Πειραιά ως ακολούθως:
α)Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ
Κωνσταντίνος, με αναπληρωτή του τον νόμιμο αντικαταστάτη του, Πλοίαρχο Λ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
Γεώργιο.
β)Τακτικό μέλος, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, Αστυνομικός Διευθυντής
ΜΠΑΖΑΚΟΣ Σταύρος, με αναπληρωτή του τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή ΛΑΖΑΡΟΥ Γεώργιο.
γ)Τακτικό μέλος, ο εκπρόσωπος της Τελωνειακής Αρχής Πειραιά (Α΄ Τελωνείο Πειραιά), ΒΛΑΧΑΚΟΣ
Βασίλειος με αναπληρωτή του τον ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο.
δ) Τακτικό μέλος, ο εκπρόσωπος της Τελωνειακής Αρχής Πειραιά (Β’ Τελωνείο Πειραιά), ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ
Επιφάνιος με αναπληρωτή του τον ΤΣΙΑΜΑ Κωνσταντίνο.
ε)Τακτικό μέλος, ο εκπρόσωπος της Τελωνειακής Αρχής Πειραιά (Γ’ Τελωνείο Πειραιά),
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ Νέστωρ με αναπληρωτή του τον ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ Βασίλειο.
στ) Τακτικό μέλος, ο εκπρόσωπος της Τελωνειακής Αρχής Πειραιά ( Δ’ Τελωνείο Πειραιά), ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Κωνσταντίνος με αναπληρωτή του τον ΠΟΥΛΗ Γεώργιο.
ζ)Τακτικό μέλος, η εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά/Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας/ Τμήμα Πειραιά, ΚΟΡΚΙΔΟΥ Σωτηρία με αναπληρώτρια της την ΔΑΚΟΥ Χριστίνα.
η)Τακτικό μέλος, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή
Υπεύθυνο Ασφάλειας (ΑΥΑΛΕ) των ίδιων Λιμενικών Εγκαταστάσεων, ΑΓΡΙΠΙΔΗ Δημήτριο.
θ)Τακτικό μέλος, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) της Λιμενικής Εγκατάστασης «ΕΤΕΚΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»,
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ Νικόλαος, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ασφάλειας (ΑΥΑΛΕ) της ίδιας
Λιμενικής Εγκατάστασης, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δημήτριο.
ι)Τακτικό μέλος, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) της Λιμενικής Εγκατάστασης «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ» ΝΤΡΙΤΣΑΚΟΣ Πέτρος, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ασφάλειας (ΑΥΑΛΕ)
της ίδιας Λιμενικής Εγκατάστασης, ΝΙΝΟ Νικόλαο.
ια)Τακτικό μέλος, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) της Λιμενικής Εγκατάστασης “CORAL S.A.”
(ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Κωνσταντίνος, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ασφάλειας
(ΑΥΑΛΕ) της ίδιας Λιμενικής Εγκατάστασης, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αθανάσιο.
 ιβ) Τακτικό μέλος, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) της Λιμενικής Εγκατάστασης «ΣΕΠ Α.Ε.»
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ασφάλειας (ΑΥΑΛΕ) της ίδιας
Λιμενικής Εγκατάστασης, ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Άγγελο.
ιγ)Τακτικό μέλος, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) της Λιμενικής Εγκατάστασης «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλειος, με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ασφάλειας (ΑΥΑΛΕ) της ίδιας
Λιμενικής Εγκατάστασης, ΛΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ Απόστολο.
2. Τον ορισμό ως Υπεύθυνου Ασφάλειας των α) Επιβατηγού Λιμένα Πειραιά και β) Εμπορικού-
Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα Πειραιά, του Υπεύθυνου Ασφάλειας (ΥΑΛΕ) της λιμενικής εγκατάστασης
«ΣΕΠ Α.Ε.», ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ Γεώργιου, με αναπληρωτές του, για τον Επιβατηγό Λιμένα Πειραιά τον Υπεύθυνο
Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Δημήτριο και για τον Εμπορικό – Ναυπηγοεπισκευαστικό Λιμένα Πειραιά τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της
Λιμενικής Εγκατάστασης «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ», ΝΤΡΙΤΣΑΚΟ Πέτρο.
3. Η θητεία του Υπεύθυνου Ασφάλειας των α) Επιβατηγού Λιμένα Πειραιά και β) Εμπορικού-
Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα Πειραιά, (ΥΑΛ) και των αναπληρωτών του λήγει δυο (02) έτη μετά την
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Ο ορισμός νέου ΥΑΛ ή/και αναπληρωτή ΥΑΛ πραγματοποιείται με
τροποποίηση της παρούσης και μετά από σχετική εισήγηση της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα Πειραιά προς το
Συντονιστικό Κέντρο.
4. Με ευθύνη του Προέδρου να ενημερωθούν τα τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές τους.
5. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της.
 Ο Υπουργός
 ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

diavgeia.gov.gr
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

NEA ΔΕΔΟΜΕΝΑ Εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα μέσω πανελληνίων εξετάσεων

Εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα μέσω πανελληνίων εξετάσεων Η εισαγωγή στο Λιμενικό Σώμα, μέσω πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και μία σειρά από χρόνια ζητήματα, αναμένεται να ρυθμιστούν με το νομοσχέδιο «Επιθεωρητές/ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών - Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» που αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είχε ξεκινήσει από το Θ. Δρίτσα και συνεχίζεται από τον νυν υπουργό Ναυτιλίας, Π. Κουρουμπλή, με στόχο να προωθηθεί σύντομα στη Βουλή.

Ο υπουργός Ναυτιλίας πραγματοποιεί εδώ και καιρό συνεχείς συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς των λιμενικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από δύο βασικούς πυλώνες, που αλλάζουν τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στο Λιμενικό Σώμα, αλλά και τον τρόπο μεταθέσεων των στελεχών.

Πλέον, η εισαγωγή των υποψηφίων στο Λιμενικό και συγκεκριμένα στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων, Δοκίμων Υπαξιωματικών και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, θα γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων και θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου 1351/1983, με στόχο, όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας, να κλείσει η πόρτα στους «ημετέρους» και να υπάρχει αξιοκρατία.

Επίσης, παρά τις αντιδράσεις στελεχών, θα καθιερωθεί μοριακό σύστημα στις μεταθέσεις, ώστε να σταματήσει η άδικη και αναξιοκρατική -πολλές φορές- μετακίνηση.

Σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί η κατάργηση της διάταξης που έδινε το δικαίωμα στους λιμενάρχες να κάνουν τοποθετήσεις στα λιμενικά τμήματα, τα οποία στο εξής θα αποτελούν ξεχωριστό τόπο επιλογής μετάθεσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ένα από τα θέματα που έχει συζητηθεί είναι και αυτό της ενταλματοποίησης των δαπανών που αφορούν οδοιπορικά και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προηγούμενων ετών και στις οποίες ο προηγούμενες έλεγχος είχε διαπιστώσει κενά, ενώ ζητούσε επιπρόσθετα δικαιολογητικά από αυτά που προβλέπονταν κατά το χρόνο εκτέλεση της μετακίνησης ή της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

Εξάλλου, εξομοιώνονται οι ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας για τους δόκιμους λιμενοφύλακες, υπαξιωματικούς και αξιωματικούς που καταστάθηκαν σωματικώς ανίκανοι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής. Έως τώρα οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις ίσχυαν μόνο για τους αξιωματικούς.

Ένα ακόμα θέμα που αναμένεται να ρυθμιστεί, είναι αυτό του υπολογισμού του χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Για τους βαθμοφόρους λιμενικού που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών και τους προερχόμενους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, εφόσον η εκπλήρωσή της αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, θα υπολογίζεται για λόγους υπηρεσιακής εξέλιξης, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας κατά ένα έτος.

Αναφορικά με τον αποστρατευτικό βαθμό στελεχών προερχόμενων από τη σχολή των λιμενοφυλάκων, μη πτυχιούχων. Πλέον σημαιοφόροι του λιμενικού που προέρχονται από το σχολή δοκίμων λιμενοφυλάκων και έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, προάγονται με Προεδρικό Διάταγμα στον επόμενο εν ενεργεία βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός μηνός από την προαγωγή τους. Επίσης, αλλάζουν τα δελτία ταυτότητα των στελεχών του Λιμενικού κατά τα πρότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εναρμονισθούν και να αποτελούν ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, Κωνσταντίνος Κιράνης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το σχετικό νομοσχέδιο, τόνισε ότι οι διατάξεις του αποτελούν ως επί το πλείστον προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που εδώ και χρόνια δεν έτυχαν υλοποίησης και είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός, ότι επί θητείας του Παναγιώτη Κουρουμπλή στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα δίκαια αιτήματα των λιμενικών βρίσκουν έμπρακτης αποδοχής και αναγνώρισης.

onalert.gr
read more.. "ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ"

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Προβληματισμός και ανησυχία για τη νέα διαφαινόμενη μεταβολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αριθμ.Πρωτ.: Φ.100/Α/153/16 Με αφορμή τη νέα διαφαινόμενη μεταβολή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρεμβαίνουμ...

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σύνταξη Λ.Σ.Επαλήθευση ΓΛΚ Εφάπαξ ΤΑΛΣ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Η λίστα ιστολογίων μου

 
Υποστήριξη : SITE | Αρχική | facebook
Δ.Σ © 2012. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ - limenika-nea.blogspot.com
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ Δ.Σ-Σ.Π ΦΟΡΟΥΜ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΝΕΑ ΛΣBlogger
-->